لطفا صبر نمایید...

پرداخت 72.5میلیارد ریال به نشریات طرح اشتراک طی ١٠ماه/ توزیع ٢,٧ میلیون نسخه در دی ماه

شناسه خبر:24
1395-10-14 12:55:02


جزئیات پرداختی سامانه اشتراک نشریات در ١٠ماهه سال ٩٤ که بالغ بر ٧٢,٥ میلیارد ریال است، اعلام شد.
فهرست جزئیات پرداختی سامانه اشتراک نشریات در ١٠ماهه سال ٩٤ اعلام شد که طی آن بالغ بر ٧٢,٥ میلیارد ریال به ٢٦٠ رسانه عضو طرح اشتراک پرداخت شده است.

سید هادی فیاضی، مدیر سامانه اشتراک نشریات کشور با بیان اینکه تا کنون  ٤٤٠ نشریه در دوره جدید طرح اشتراک نشریات کشور به این سامانه پیوسته اند، گفت: جدول ١٠ ماهه عملکرد نشریات در سامانه اشتراک نشریات کشور منتشر شده که در این جدول فهرست پرداختی به ٢٦٠ نشریه سامانه اشتراک در فاصله فروردین  تا دی ١٣٩٤ اعلام شده است. این مبالغ مجموع پرداختی مشترکان در این سامانه به علاوه حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

فیاضی گفت: ٣٠٥ هزار اشتراک در حال حاضر بر روی سایت اشتراک ثبت شده است.

مدیر سامانه اشتراک نشریات کشور با بیان اینکه در حال حاضر ٣٠ مجری توزیع در این سامانه تایید شده اند، گفت: بیشتر استانهای کشور تحت پوشش توزیع نشریات قرار گرفته اند.

شایان ذکر است تنهادر ماه دی ٢٧١٥٠٠٠ هزار نسخه نشریه در قالب طرح اشتراک توزیع شده است.

جزئیات پرداختی به نشریات در ١٠ ماهه سال ٩٤ در جدول پیوست ارائه شده است.