لطفا صبر نمایید...

راهنمای تنظیمات عکس روی جلد نشریات در هنگام ثبت نام صاحب امتیاز

شناسه خبر:23
1395-10-14 12:23:15


برای تنظیم عکس روی جلد موارد زیر را دنبال کنید:

1-   فرمت عکس jpg باشد .

2-   روی عکس کلیک کنید و در گزینه open with     نرم افزار  paint را انتخاب کنید .

3-   مطابق شکل زیر منوی resize را انتخاب کنید .

 

 

 

4-   مطابق شکل زیر قسمت pixels را انتخاب  ، تیک  maintain aspect ratio     را برداشته   در قسمت horizontal  عدد 400   و در vertical    عدد 500 را وارد کرده  و  سپس ok   را بزنید :

 

 

 

5-   عکس نهایی را با فرمت jpg   ذخیره نمایید .

چند تذکر مهم :

*در هنگام ثبت نام فیلدهای ستاره دار را فقط پر کنید .

* فیلد توضیحات درباره نشریه را حتما پر کنید .

*تا زمانیکه نشریه روی سایت توسط ناشر ثبت نام و سپس توسط مجری توزیع و ناظر تایید نشود این نشریه روی سایت در فهرست نشریات قرار نمی گیرد .

*مشخصاتی که وارد می کنید با مشخصات نشریه در سامانه جامع رسانه های کشور باید مطابقت داشته باشد مانند شماره شبا