لطفا صبر نمایید...

**شرایط انعقاد قرارداد سامانه اشتراک با ناشران در سال **95

شناسه خبر:21
1395-10-12 15:45:36


متن جدید قرارداد سامانه اشتراک نشریات منتشر شد. ناشران متقاضی ورود به سامانه اشتراک و نشریات فعلی حاظر در طرح برای تمدید قرارداد خود از روز یکشنبه 94/10/13 می توانند با ورود به پنل دسترسی صاحب امتیاز بر روی سامانه جامع رسانه های کشور به آدرس www.e-rasaneh.ir در منوی" مجوز ها" < "فهرست مجوزها" قرارداد را مطابق راهنما پرینت ،تکمیل و برای موسسه نشرآوران ارسال کنند.

 

 

 

 

 

زمان تکمیل و ارسال قرارداد پایان بهمن 94 تعیین شده است و پس از آن تا ابتدای اردیبهشت 95 قراردادی پذیرفته نمی شود . بدیهی است نشریات حاضر در طرح اگر تا پایان بهمن ماه قرارداد جدید را تکمیل و تحویل دفتر سامانه اشتراک ندهند از تاریخ 94/12/29  پذیرششان غیر فعال خواهد شد .

نکته مهم : با توجه به اینکه مشخصات نشریه به صورت اتومات در قرارداد تنظیم می شود ، نشریاتی که اطلاعاتشان در این سامانه تکمیل یا به روز نیست قبل از پرینت قرارداد نسبت به تکمیل مشخصات نشریه شان در سامانه جامع رسانه های کشور-www.e-rasaneh.ir-  اقدام کنند 

راهنمای قرارداد :


*قرارداد باید در سه نسخه پرینت شود.
*تمامی صفحات قرارداد توسط صاحب امتیاز باید مهر و امضاء شود. در صورتیکه صاحب امتیاز شخصیت حقوقی است قرارداد توسط نماینده او (مدیر مسئول یا مدیر عامل) امضا می شود.  نام نماینده یا صاحب امتیاز در خط اول قرارداد  به صورت تایپی در فایل ورد توسط ناشر وارد شود .

*این قرارداد توسط موسسه نشرآوران تاریخ و شماره می شود.
* بند 2 توسط موسسه نشرآوران تکمیل می شود.
*بند 41 توسط ناشر بصورت تایپی در فایل تکمیل می شود.
*قیمت نشریه توسط ناشربصورت تایپی در فایل  تکمیل می شود.
*ناشر باید 3 نسخه از این قرارداد را به همراه نامه معرفی مجری توزیع (پس از مذاکره و تفاهم با وی) به دفتر سامانه اشتراک واقع در تهران بالاتر از تقاطع ولیعصر، بهشتی، خیابان اکبری نبش کوچه 21.1 پلاک 24 موسسه نشرآوران طبقه دوم ارسال کند.
ارسال و تکمیل قرارداد توسط ناشر به منزله تائید آن توسط ناظر و موسسه نیست، لذا این قرارداد پس از امضای موسسه و ناظر معتبر است.