لطفا صبر نمایید...

چگونگی فعال شدن اشتراک نشریات در دیگر شهرستانها

شناسه خبر:20
1395-10-12 15:43:51


نشریات در صورتیکه تمایل دارند مشترکان شهرستانی نیز بتوانند نشریه شان را خرید کنند طی نامه ای با امضا ناشر و مجری توزیع در خواست خود را به موسسه نشرآوران ارسال کنند .

 در این نامه ناشر مسئولیت رساندن نشریه به مشترکان دردیگر شهرستانها را باید بپذیرد .