لطفا صبر نمایید...

کیمیای وطن

دوره انتشارروزنامه
موضوعفرهنگی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازموسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهان
تلفن ثابت
مجری توزیعشرکت توزیع آرمان پخش اصفهان
استاناصفهان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)3,500 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)6,500 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام