لطفا صبر نمایید...

پزشک مردم

دوره انتشارهفته نامه
موضوعفرهنگی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازعباس صفا
تلفن ثابت
مجری توزیعموسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
استانكرمان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)25,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)12,500 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)12,500 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام