لطفا صبر نمایید...

تهویه وتبرید

دوره انتشارماهنامه
موضوع
مخاطبمتخصصین
صاحب امتیازمحمدحسین دهقان
تلفن ثابت
مجری توزیعپاک اندیشان شقایق
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)100,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز15%
تخفیف از تاریخ1396-07-29
تخفیف تا تاریخ1396-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)41,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)44,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام