لطفا صبر نمایید...

روشنگر

دوره انتشارروزنامه
موضوعدینی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازپدرام پاک آیین
تلفن ثابت
مجری توزیعنشرگسترامروز
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)3,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)7,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام