لطفا صبر نمایید...

روشنگر

دوره انتشارروزنامه
موضوعدینی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازپدرام پاک آیین
تلفن ثابت
مجری توزیعنشرگسترامروز
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز40%
تخفیف از تاریخ1396-06-07
تخفیف تا تاریخ1396-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)3,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)3,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام