لطفا صبر نمایید...

پیام سپیدار

دوره انتشارروزنامه
موضوع
مخاطبعمومی
صاحب امتیازشرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
تلفن ثابت
مجری توزیعشرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
استان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)5,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)2,500 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)2,500 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام