لطفا صبر نمایید...

تحقیقات روابط عمومی

دوره انتشاردو ماهنامه
موضوعفرهنگی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازهوشمند سفیدی
تلفن ثابت22425301
مجری توزیعشرکت پست جمهوری اسلامی ایران
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)100,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)41,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)59,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام