لطفا صبر نمایید...

شمیم وطن

دوره انتشارهفته نامه
موضوعاجتماعی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازمحمد فتحی
تلفن ثابت
مجری توزیعشرکت توزیع آرمان پخش اصفهان
استاناصفهان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)8,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)8,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام