لطفا صبر نمایید...

گیلان امروز

دوره انتشارروزنامه
موضوعاجتماعی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازمحمد کاظم شکوهی راد
تلفن ثابت013-33325921
مجری توزیعمجری جهت تست
استانگيلان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)10,000 ریال

روزنامه گیلان امروز برآمده از خبر و نظر است کi از آبان 79 با کسب مجوز از هیات عالی نظارت با نام ( روزنامه گیلان امروز) به صورت روزانه منتشر شده است روزنامه به طور معمول 8 تا 12 صفحه با رویکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با گسترش توزیع استان های گیلان و مازندران هر روز صبح منتشر می شود.
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام