لطفا صبر نمایید...

هما خوزستان

دوره انتشارهفته نامه
موضوععمومی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازافشار پرویزی بابادی
تلفن ثابت06114474552
مجری توزیعبهین سرزمین فروهر استان خوزستان
استانخوزستان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)10,000 ریال

دوهفته نامه هماخوزستان، نشریه ای ست عمومی با گستره ی استان خوزستان فعالیت می کند
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام