لطفا صبر نمایید...

شهر سبز

دوره انتشارهفته نامه
موضوععمومی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازعلی اسدزاده
تلفن ثابت38225304
مجری توزیعنشر گستران خوش پیام
استانفارس
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)15,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)15,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام