لطفا صبر نمایید...

شهر سبز

دوره انتشارهفته نامه
موضوععمومی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازعلی اسدزاده
تلفن ثابت38225304
مجری توزیعنشر گستران خوش پیام
استانفارس
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)15,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز33%
تخفیف از تاریخ1395-09-01
تخفیف تا تاریخ1395-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)5,025 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)5,025 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام