لطفا صبر نمایید...

پایتخت کهن

دوره انتشارهفته نامه
موضوعسیاسی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازفریبا عباسی فشکی
تلفن ثابت26650580
مجری توزیعنشرگسترامروز
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)50,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)50,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام