لطفا صبر نمایید...

احوال

دوره انتشارماهنامه
موضوععمومی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازعلیرضا اقتصاد
تلفن ثابت36603687
مجری توزیعشرکت توزیع آرمان پخش اصفهان
استاناصفهان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)60,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز14%
تخفیف از تاریخ1396-09-11
تخفیف تا تاریخ1396-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)25,600 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)26,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام