لطفا صبر نمایید...

اقتصاد آسیا

دوره انتشارماهنامه
موضوعاقتصادی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازحمیدرضا شوشتریان
تلفن ثابت22220961
مجری توزیعموسسه فرهنگی قدس
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)60,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز25%
تخفیف از تاریخ1395-07-11
تخفیف تا تاریخ1395-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)22,500 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)22,500 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام