لطفا صبر نمایید...

دنیای عکس و گرافیگ

دوره انتشارماهنامه
موضوعتخصصی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازسارا حکم آبادی
تلفن ثابت22776065
مجری توزیعمجری جهت تست
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)120,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)27,200 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)92,800 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام