لطفا صبر نمایید...

دنیای عکس و گرافیگ

دوره انتشارماهنامه
موضوعتخصصی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازسارا حکم آبادی
تلفن ثابت22776065
مجری توزیعتوسعه رسانه درخشان
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)120,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز30%
تخفیف از تاریخ1395-06-25
تخفیف تا تاریخ1395-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)42,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)42,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام