لطفا صبر نمایید...

دنیای عکس و گرافیگ

دوره انتشارماهنامه
موضوعتخصصی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازسارا حکم آبادی
تلفن ثابت22776065
مجری توزیعتوسعه رسانه درخشان
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)120,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)120,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام