لطفا صبر نمایید...

همشهری 24

دوره انتشارهفته نامه
موضوعهنری
مخاطبعمومی
صاحب امتیازشرکت همشهری
تلفن ثابت77408894
مجری توزیعنشرگسترامروز
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)50,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)25,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)25,000 ریال




شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام