لطفا صبر نمایید...

پیام هامون

دوره انتشارهفته نامه
موضوعسرگرمی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازاحمدعلی رضایی
تلفن ثابت37643541
مجری توزیعتوسعه رسانه درخشان
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)35,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)17,500 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)17,500 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام