لطفا صبر نمایید...

Teenager

دوره انتشاردو ماهنامه
موضوعفرهنگی
مخاطبنوجوانان
صاحب امتیازفاطمه علی بخشی
تلفن ثابت77828296
مجری توزیعموسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)70,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز26%
تخفیف از تاریخ1396-05-09
تخفیف تا تاریخ1396-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)25,600 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)26,200 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام