لطفا صبر نمایید...

اطلسی ها

دوره انتشارماهنامه
موضوعخانوادگی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازحمید ثریانی
تلفن ثابت33742654
مجری توزیعبهین سرزمین فروهر استان خوزستان
استانخوزستان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)30,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)30,000 ریال

مجله اطلسی ها با زمینه اجتماعی، فرهنگی و رویکرد خانوادگی با موضوعات متنوع کسب و کار، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی (اعم از سلامتی، زیبایی، داستان، تربیتی و غیره) آماده است تا لحظاتی شما را سرگرم مطالعه ای لذت بخش کند.
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام