لطفا صبر نمایید...

رویدادهفته

دوره انتشارهفته نامه
موضوععمومی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازحسین وخشوری
تلفن ثابت22280010
مجری توزیعپیام گستر فرداد ایرانیان (رسانه گستر جم )
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)60,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز50%
تخفیف از تاریخ1395-08-01
تخفیف تا تاریخ1395-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)15,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)15,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام