لطفا صبر نمایید...

رویدادهفته

دوره انتشارهفته نامه
موضوععمومی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازحسین وخشوری
تلفن ثابت22280010
مجری توزیعپیام گستر فرداد ایرانیان (رسانه گستر جم )
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)60,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)30,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)30,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام