لطفا صبر نمایید...

رویدادهفته

دوره انتشارهفته نامه
موضوععمومی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازحسین وخشوری
تلفن ثابت22280010
مجری توزیعمجری جهت تست
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)60,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)60,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام