لطفا صبر نمایید...

راه پویا

دوره انتشارماهنامه
موضوععمومی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازرضا سعیدی پور
تلفن ثابت22414616
مجری توزیعتوسعه رسانه درخشان
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)60,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز33%
تخفیف از تاریخ1395-08-01
تخفیف تا تاریخ1395-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)20,100 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)20,100 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام