لطفا صبر نمایید...

نصف جهان

دوره انتشارروزنامه
موضوعفرهنگی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازشرکت رسانه گستر نصف جهان
تلفن ثابت4450865
مجری توزیعشرکت توزیع آرمان پخش اصفهان
استاناصفهان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز18%
تخفیف از تاریخ1396-06-28
تخفیف تا تاریخ1396-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)4,100 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)4,100 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام