لطفا صبر نمایید...

ورزش ایرانی

دوره انتشارهفته نامه
موضوعورزشی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازشرکت رسانه اصفهان امروز
تلفن ثابت36293750
مجری توزیعشرکت رسانه اصفهان امروز
استاناصفهان
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)20,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز61%
تخفیف از تاریخ1396-05-18
تخفیف تا تاریخ1396-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)7,800 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام