لطفا صبر نمایید...

روزنگار

دوره انتشارهفته نامه
موضوعاجتماعی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازجواد آذرنگار
تلفن ثابت38201494
مجری توزیعبشارت نو
استانيزد
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)25,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)10,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)15,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام