لطفا صبر نمایید...

دنیای انفورماتیک

دوره انتشاردو هفته نامه
موضوعتخصصی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازمحمد مسعودی
تلفن ثابت66575900
مجری توزیعمجری جهت تست
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)60,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)60,000 ریال




شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام