لطفا صبر نمایید...

هفت روز کشاورزان

دوره انتشارهفته نامه
موضوعتخصصی
مخاطبمتخصصین
صاحب امتیازداود رویتوند غیاثوند
تلفن ثابت88636690
مجری توزیعنشرگسترامروز
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)160,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز87%
تخفیف از تاریخ1395-07-01
تخفیف تا تاریخ1395-12-30
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)10,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)10,800 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام