لطفا صبر نمایید...

رخصت پهلوان

دوره انتشارهفته نامه
موضوعورزشی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازمحمد کریمی
تلفن ثابت66413779
مجری توزیعموسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)25,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)5,300 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)19,700 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام