لطفا صبر نمایید...

طلیعه

دوره انتشارهفته نامه
موضوعاجتماعی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازشرکت آوای سبز زندگی
تلفن ثابت88977236
مجری توزیعشتاب گستر امروز
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)60,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز20%
تخفیف از تاریخ1395-06-01
تخفیف تا تاریخ1395-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)24,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)24,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام