لطفا صبر نمایید...

سرافرازان

دوره انتشارهفته نامه
موضوععمومی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازسروناز بهبهانی
تلفن ثابت66555160
مجری توزیعتعاونی مطبوعات کشور
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)15,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز33%
تخفیف از تاریخ1395-09-01
تخفیف تا تاریخ1395-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)5,025 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)5,025 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام