لطفا صبر نمایید...

اکسیر نوآوری

دوره انتشارفصلنامه
موضوعتخصصی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازمؤسسه پیرانو بین الملل
تلفن ثابت41883400
مجری توزیعنشرگسترامروز
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)100,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)50,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)50,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام