لطفا صبر نمایید...

اکسیر نوآوری

دوره انتشارفصلنامه
موضوعتخصصی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازمؤسسه پیرانو بین الملل
تلفن ثابت41883400
مجری توزیعشرکت پست جمهوری اسلامی ایران
استانتهران
وب سایتwww.mag.piranew.com
قیمت (بابت هر شماره)100,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)31,300 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)68,700 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام