لطفا صبر نمایید...

پیام یاقوت

دوره انتشارماهنامه
موضوععلمی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازشرکت تصویر یاقوت رویان
تلفن ثابت
مجری توزیعشرکت پست جمهوری اسلامی ایران
استانتهران
وب سایتwww.tasviryr.ir
قیمت (بابت هر شماره)35,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)17,500 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)17,500 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام