لطفا صبر نمایید...

کلید ملی

دوره انتشارهفته نامه
موضوعاجتماعی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازشرکت اشراق اندیشه تابان
تلفن ثابت88945582
مجری توزیعپیام اندیشه ماندگار
استانتهران
وب سایتwww.kelidemelli.com
قیمت (بابت هر شماره)50,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)50,000 ریال

هفته‌نامه اقتصادی فرهنگی کلیدملی با تاکید بر ۴ محور محیط زیست و آب، زنان، شوراها و کارآفرینی دانش‌بنیان در حال تولید محتوا و انتشار است و تلاش دارد پلی بین این ۴ بخش و مردم باشد.
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام