لطفا صبر نمایید...

هتل

دوره انتشاردو هفته نامه
موضوعتخصصی
مخاطبصاحبان حرف و مشاغل خاص
صاحب امتیازعلیرضا بیژنی اول
تلفن ثابت44892967
مجری توزیعشرکت پست جمهوری اسلامی ایران
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)30,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز50%
تخفیف از تاریخ1396-04-21
تخفیف تا تاریخ1396-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)5,900 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)9,100 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام