لطفا صبر نمایید...

تولیدگران کارآفرین

دوره انتشارهفته نامه
موضوععلمی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازرضا کلانی
تلفن ثابت77946015
مجری توزیعکلینیک رسانه
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)100,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز40%
تخفیف از تاریخ1395-02-25
تخفیف تا تاریخ1395-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)30,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)30,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام