لطفا صبر نمایید...

تولیدگران کارآفرین

دوره انتشارهفته نامه
موضوععلمی
مخاطبنامشخص
صاحب امتیازرضا کلانی
تلفن ثابت77946015
مجری توزیعکلینیک رسانه
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)100,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)30,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)70,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام