لطفا صبر نمایید...

افسانه

دوره انتشارروزنامه
موضوعاجتماعی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازپیمان بهادری
تلفن ثابت2348008
مجری توزیعپیام آوران پارس ایرانیان (پرشیا)
استانفارس
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)0 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)10,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام