لطفا صبر نمایید...

بهار

دوره انتشارروزنامه
موضوعسیاسی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازمنصور قنواتی
تلفن ثابت44091629
مجری توزیعتوسعه رسانه درخشان
استانتهران
وب سایتbahardaily.ir
قیمت (بابت هر شماره)10,000 ریال
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)5,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)5,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام