لطفا صبر نمایید...

کشاورزی و صنعت

دوره انتشارماهنامه
موضوعتخصصی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازمحمد حسین مدرس صادقی
تلفن ثابت33689252
مجری توزیعشرکت پست جمهوری اسلامی ایران
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)100,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز52%
تخفیف از تاریخ1396-07-01
تخفیف تا تاریخ1396-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)24,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)24,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام