لطفا صبر نمایید...

مملکت

دوره انتشارهفته نامه
موضوعاجتماعی
مخاطبعمومی
صاحب امتیازمحمد حیدری
تلفن ثابت66568490
مجری توزیعنامه امروز
استانتهران
وب سایت
قیمت (بابت هر شماره)40,000 ریال
تخفیف صاحب امتیاز50%
تخفیف از تاریخ1395-09-01
تخفیف تا تاریخ1395-12-29
حمایت وزارت ارشاد (بابت هر شماره)10,000 ریال
قیمت نهایی (بابت هر شماره)10,000 ریال
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید (اگر مشترک سایت نیستید به بخش ثبت نام رفته و ثبت نام نمایید) ورود یا ثبت نام