لطفا صبر نمایید...

طرح خرید نشریات برگشتی


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترویج فرهنگ مطالعه و ارتقای دانش عمومی شهروندان در نظردارد نسبت به خريد مجلات شماره قبلی  مجلات كشورو اهداي رايگان به مراكزعمومي و فرهنگي اقدام نمايد.متقاضيان مي توانند جهت ثبت نام از طریق سایت اشتراک به نشانی www.eshterak.ir اقدام نمایند.

ملاحظات:

1- هر شماره مسلسل فقط يك بار امكان ارائه دارد

2- اين طرح شامل نشريات با نوع انتشار مجله اي و صحافي شده مي باشد.

3-بهاي خريد فعلي نشريات برگشتي :

نشريات تا 48 صفحه : 5 هزار ريال

نشريات تا 96 صفحه : 10 هزار ريال

نشريات بيش از 96 صفحه : 13 هزار ريال

تفاوت در قطع ، نوع كاغذ، نوع جلدو....اگر چه مهم است اما در اين مرحله طرح ، متغير قيمت خريد نيست .

4- سقف خريد هر شماره حداكثر هزار نسخه است؛ اما مشروط به داشتن ضريب كيفي حداقل 50 و وجود تقاضا توسط مراكزمعتبر

تبصره 1: نشریات می توانند مراکز مرتبط را نسبت به ارائه درخواست در این طرح، تشویق کنند .

تبصره 2: در صورت وجود درخواست :

خرید نشریات با ضریب کیفی 60 تا 65 با نظر مدیر سامانه و درخواست مراکز تا 1500 نسخه می باشد.
خرید نشریات با ضریب کیفی 65 به بالا  با نظر مدیر سامانه و درخواست مراکز تا 2000 نسخه می باشد
5-خريد شماره برگشتي به شرح زیر است :

هفته نامه حداكثرتا 30 روز بعد از تاريخ چاپ

دو هفته نامه حداكثر تا 45روز بعد از تاريخ چاپ

ماهنامه حداكثرتا 60 روز بعد از تاریخ چاپ

دو ماهنامه و فصلنامه حداكثرتا90 روز بعد از تاريخ چاپ (یا شماره ماقبل آخر)

6- نشريات زير تا رفع اشكال قابل پذيرش نيستند:

1-6)نشریات دارای ضریب کیفی 50 و پایین تر در سامانه نشریات برگشتی پذیرش نمیشوند.

2-6)تخلفاتی نظیر تخلف از رعایت مشخصات پروانه ای،انتشار ویژه نامه های غیر مجاز، رعایت نکردن تناسب نامواره که موجب فعال

شدن گزینه عدم حمایت درسامانه جامع رسانه های کشور می شود.

3-6) عدم رعایت سیاست بیمه ای (هفته نامه ها و دو هفته نامه های سراسری و هفته نامه های منطقه ای یا استانی باید دارای لیست بیمه باشند)

4-6) چنانچه شاخص نظم در انتشار،کمتر از80 درصد باشد.

7- مجلات دولتي و متعلق به بخش عمومی و غیر خصوصی مشمول اين طرح نيستند.

8-  موارد زیر عودت می شوند :

1. شماره هایی که مطلب و يا عكسي مغاير با قانون مطبوعات داشته باشد ، یا مشمول تذکر از هیات نظارت بر مطبوعات شده باشد .

2. شماره هایی كه بيش از 40 درصد آگهي داشته باشند.

3. به شماره هاي معيوب و داراي اشكال در چاپ

9- پس از دريافت مجلات و تائيدآن توسط دفتر سامانه ، مبلغ خريد مجلات در ماه بعد به شماره شباي صاحب امتياز كه درسامانه جامع رسانه هاي كشور ثبت شده ،واريز مي گردد.

 

نشاني دفتر سامانه خريد مجلات برگشتي :

تهران ، خيابان فاطمي ، انتهاي زرتشت غربي ، جنب دانشگاه آزاد اسلامي ، پلاك 104 ، طبقه همكف

تلفن : 88980227-88980228-88980229

دورنگار:  88980229

 نشاني الكترونيكي :

1- (ويژه ناشران ):majaleh1@eshterak.ir

2-(ويژه مراكز متقاضي بسته رايگان)majaleh2@eshterak.ir

 

سامانه ارسال پيام كوتاه : 30007227003166

انتقادات و پيشنهادات خودرااز طريق اين سامانه اعلام بفرمائيد.

ساعت پذيرش و فعاليت دفتر سامانه :

1-از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 لغايت 17

2-روزهاي پنج شنبه از ساعت 8:30 لغايت 12:30

 

*برای دریافت فرم های 1 و 2 روی لینک زیر کلیک کنید : 

فایل های ضمیمه