لطفا صبر نمایید...

طرح خرید نشریات برگشتی


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش و ارتقای دانش عمومی شهروندان در نظر دارد نسبت به خرید مجلات شماره های اخیر از مطبوعات کشور و اهدای رایگان به مراکز عمومی و فرهنگی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با دانلود فایل ضمیمه  انتهای صفحه فرم شماره 1 (ویژه ناشران )، فرم شماره 2 (ویژه مراکز متقاضی بسته رایگان ) موارد خواسته شده را بصورت تایپی تکمیل و پس امضا و مهر فرم مذکور آن را اسکن و به نشانی الکترونیکی سامانه ارسال نمایند.

 

چند نکته :

 

1- هرشماره مسلسل فقط یک بار امکان ارائه دارد.

2- متقاضیان نسبت به دانلود نسخه word فرم شماره 1 (ویژه ناشران )و فرم شماره 2 (ویژه مراکز متقاضی بسته رایگان )اقدام و پس از تکمیل و امضای فرم مذکور آن را اسکن و به نشانی الکترونیکی سامانه ارسال نمایند.

3- مجلات با گرایش تخصصی تنها زمانی می توانند در این طرح شرکت نمایند که نسبت به تکمیل جدول ج اقدام کرده باشند.

4- به شماره های معیوب ودارای اشکال درچاپ وجهی تعلق نمی گیرد.

5- پس از دریافت مجلات وبررسی وتائید آن توسط دفتر سامانه مبلغ خرید مجلات در ماه بعد به شماره شبای صاحب امتیاز وتائید آن که در سامانه جامع رسانه های کشور ثبت شده، واریز می گردد.

6- بهای خرید فعلی نشریات برگشتی:

نشریات تا48 صفحه : 5 هزار ریال

نشریات تا 96 صفحه :8 هزار ریال

نشریات بیش از 96 صفحه: 10 هزار ریال

7- سقف خرید مجلات برگشتی حداکثر تا هزار نسخه می باشد.

8- خرید شماره برگشتی حداکثر تا شماره های ذیل است:

 هفته نامه تا چهارشماره ما قبل

دوهفته نامه تا سه شماره ماقبل

ماهنامه تا دو شماره  ماقبل

دوماهنامه وفصلنامه فقط شماره ماقبل

9-این طرح فقط شامل مجلاتی است که دارای اعلام وصول مرتب باشند.

10-این طرح شامل نشریات بانوع انتشار مجله ای و صحافی شده می باشد

11-مبنای پذیرش مجلات بر اساس تقاضای مراکز می باشد.

12- در صورتیکه محتوای نشریه مغایر با سیاستهای معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این طرح باشد حتی در صورت تایید اولیه توسط سامانه ، نشریات به ناشر عودت می شود .

نشانی دفتر سامانه خرید مجلات برگشتی:

تهران ،خیابان فاطمی ،انتهای زرتشت غربی،جنب دانشگاه آزاد اسلامی ،پلاک 104،طبقه همکف

تلفن :88980227-88980228-88980229

دورنگار:88980229

نشانی الکترونیکی:

1-     (ویژه ناشران) : majaleh1@eshterak.ir

2-    (ویژه مراکزمتقاضی بسته رایگان) :    majaleh2@eshterak.ir

سامانه ارسال پیام کوتاه:30007227003166

انتقادات وپیشنهادات خودرا از طریق این سامانه اعلام بفرمائید.

ساعت پذیرش وفعالیت دفتر سامانه:

1-     از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 لغایت 17  

2-     روزهای پنج شنبه از ساعت 8:30 لغایت 12:30  

 

*برای دریافت فرم های 1 و 2 روی لینک زیر کلیک کنید : 

فایل های ضمیمه