لطفا صبر نمایید...

طرح خرید نشریات برگشتی


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترویج فرهنگ مطالعه و ارتقای دانش عمومی شهروندان، شماره های قبلی مجلات را خریداری و به صورت  رایگان به مراكزعمومی و فرهنگی هدیه می كند.
متقاضیان می توانند  جهت ثبت درخواست خود از طریق سایت اشتراک به نشانی www.eshterak.ir اقدام نمایند.

ملاحظات:
١.این طرح شامل نشریات با نوع انتشار مجله ای (صحافی شده) است.

٢.هر شماره مسلسل فقط یك بار امكان ارائه دارد .

٣.مجلات دولتی و متعلق به بخش عمومی ، مشمول این طرح نیستند؛ مگر آن كه موضوع آنها در زمره موضوعات ١٣ گانه بسته حمایتی ٩٦ باشد.

٤.از ابتدای مرداد ٩٦ بهای خرید نشریات برگشتی به شرح زیر است:
نشریات تا 48 صفحه : 5 هزار ریال
نشریات تا 96 صفحه : 10 هزار ریال
نشریات بیش از 96 صفحه : 13 هزار ریال
تفاوت در قطع ، نوع كاغذ، نوع جلد و....اگر چه مهم است اما در این مرحله طرح ، متغیر قیمت خرید نیست.

٥.سقف خرید هر شماره حداكثر هزار نسخه است؛ اما مشروط به داشتن ضریب كیفی حداقل 50 و وجود تقاضا توسط مراكزمعتبر
تبصره 1: نشریات می توانند مراکز مرتبط را نسبت به ارائه درخواست در این طرح، تشویق کنند .
تبصره 2: در صورت وجود درخواست برای نشریات با ضریب کیفی بالاتر به شرح زیر، تیراژ خریداری نیز قابل افزایش است:
ضریب كیفی ٦٠تا٦٥: تا ١٥٠٠ نسخه
ضریب كیفی بالاتر از ٦٥: تا ٢٠٠٠ نسخه

٦.خرید شماره برگشتی به شرح زیر است :
هفته نامه حداكثرتا 30 روز بعد از تاریخ چاپ
دو هفته نامه حداكثر تا 45روز بعد از تاریخ چاپ
ماهنامه حداكثرتا 60 روز بعد از تاریخ چاپ
دو ماهنامه و فصلنامه حداكثرتا90 روز بعد از تاریخ چاپ (یا شماره ماقبل آخر)

٧. نشریات زیر تا رفع اشكال قابل پذیرش نیستند:
الف:نشریات دارای ضریب کیفی کمتر از50
ب: نداشتن اعلام وصول تایید شده
ج:تخلفاتی نظیر رعایت نکردن مشخصات پروانه ای،انتشار ویژه نامه های غیر مجاز، رعایت نکردن تناسب نامواره و... که موجب فعال شدن گزینه عدم حمایت درسامانه جامع رسانه های کشور می شود.
د: عدم رعایت سیاست بیمه ای(هفته نامه ها و دو هفته نامه های سراسری و هفته نامه های منطقه ای یا استانی باید دارای لیست بیمه باشند.(
ه: شاخص نظم در انتشار،کمتر از80 درصد

8. نشریات غیرروزانه و تخصصی غیردولتی در قطع روزنامه ای با ضریب کیفی بالای 75 که دارای دو شاخص افزایش سواد علمی جامعه ( رویکرد علم برای مردم ) و  یا حل آسیبهای اجتماعی باشند ، می توانند در طرح خرید مجلات برگشتی حضور داشته باشند.
 

.9موارد زیر عودت می شوند:
الف-شماره هایی که مطلب و یا عكسی مغایر با قانون مطبوعات داشته باشد ، یا مشمول تذکر از هیات نظارت بر مطبوعات شده باشد .
ب-شماره هایی كه بیش از ۴۰ درصد آگهی داشته باشند.
ج-شماره های معیوب و دارای اشكال در چاپ

10..پس از دریافت مجلات و تائید آن توسط دفتر سامانه ، مبلغ خرید مجلات در ماه بعد به شماره شبای صاحب امتیاز كه درسامانه جامع رسانه های كشور ثبت شده ، واریز می گردد.

11. در راستای شفافیت، قیمت و تعداد خریداری شده و مراکز دریافت کننده بصورت مرتب منتشر می شوند.

نشانی دفتر سامانه خرید مجلات برگشتی :
تهران ، خیابان فاطمی ، انتهای زرتشت غربی ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی ، پلاك 104 ، طبقه همكف
تلفن : 88980227-88980228-88980229
دورنگار:  88980229
نشانی الكترونیكی :
-1
ویژه ناشران :majaleh1@eshterak.ir
-2ویژه مراكز متقاضی بسته رایگان :majaleh2@eshterak.ir

سامانه ارسال پیام كوتاه : 30007227003166
انتقادات و پیشنهادات خودرااز طریق این سامانه اعلام بفرمائید.
ساعت پذیرش و فعالیت دفتر سامانه :
1-
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 لغایت 17
2-روزهای پنج شنبه از ساعت 8:30 لغایت 12:30

 

*برای دریافت فرم های 1 و 2 روی لینک زیر کلیک کنید : 

فایل های ضمیمه